Huvudmeny

HybTex - Nya hybrid textilliknande material framställda av träfiber i pappersmaskin (Avslutat )

Diarienummer

FO2014/109

Startdatum

2014-11-01

Slutdatum

2015-04-30

Målet med projektet HybTex är att utveckla och testa ett nytt textilliknande material tillverkat av långa skandinaviska träfiber i pappersmaskin, vilket i sin tur kan bidra till ökad konkurrenskraft för svensk pappers- och textilindustri.

En tillverkningsmetod för textila material är wet-laid nonwovens, en teknologin som har sitt ursprung i papperstillverkningsprocesser. Den höga produktionskapaciteten hos pappersmaskiner är attraktiv, dock finns brister framförallt i produktegenskaperna, som hittills har hindrat användningen av materialet i bredare tillämpningar som t.ex. hemtextilier och bilinredning.

Nyheten i projektet är att utnyttja innovativa processtekniker, t.ex. stratifierad formning, skumformning och expancelteknik för att tillverka hybrider, textillika material, med god funktionalitet såsom hög  flexibilitet, töjbarhet, mjukhet och porositet. De nya materialen skall kunna användas i tillämpningar för stora volymer; vi siktar på att signifikant öka marknadsandelen från dagens 5-10 procent till 20-50 procent.

Projektet kommer att bidra till en hållbar tillväxt för svensk skogs- och textilindustri, vilka står inför stora utmaningar där skogsindustrin letar efter nya avsättningsområden medan textilindustrin letar efter nya råvaror än bomull och oljebaserade fiber. Ett lyckat projektutfall ger nya möjligheter för båda dessa industrier.

Målet för projektet är att Sverige ska ta en ledande roll i omställningen av textilproduktionen med ny kunskap och ny teknologi. Potentialen för området bedöms som mycket god, bl.a. genom att en integrerad värdekedja kan byggas upp där alla processer från produktion av råvara till färdig produkt finns tillgängliga inom landet.

Projektledare

  • Li Yang, Innventia AB

Forskare

Områden