Huvudmeny

Komfort under ambulanstransport och användning av Rescuebag

Projektet ska undersöka patientensupplevelse och ambulanssjuksköterskans erfarenheter vid användandet av två olika metoder för bäddning på ambulansbåren. 

Finansiärer