Huvudmeny

Kreativitet, performativitet och lärande i hybrida klassrum (Avslutat )

Startdatum

2005-01-01

Slutdatum

2006-12-31

Projektet ”kreativitet, performativitet och lärande i hybrida klassrum” studerar förnyat lärande i förnyade strukturer. Det inriktar sig mot ett antal utbildningar som är starkt relaterade till det nya kunskapssamhället och dess sagda behov av nya former av lärande.

Dessa nya former hänger samman med en omstrukturering av välfärdsstaten där utbildningar bl a övergår från att vara relativt enhetliga till att präglas av individualiserad valfrihet. Denna omstrukturering rymmer inom sig olika diskurser. I mötet mellan dem uppstår vad vi kallar ”hybrida” uttryck, med nya tankekonfigurationer kring hur klassrummet och undervisningen borde utformas. Dessa hybrida verksamheter ger möjlighet för nya meningskonstruktioner och identiteter. 

Länk till Kreativitet, performativitet och lärande i hybrida klassrum