Huvudmeny

Kultur med barn -- barns och föräldrars delaktighet i utformningen av Barnens kulturrum (KUMBA)

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2013-12-31

Utvecklings- och forskningsprojektet KUMBA genomförs som ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet i nära samarbete med Kulturförvaltningen i Borås och projektgruppen för Barnens kulturrum.

Projektledare

  • Barbro Johansson, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet

Forskare

Samarbetspartner