Huvudmeny

Lärararbetets villkor - hur erfarna lärare ser på arbetets förändringar och nya villkor

Föreliggande projekt bygger på intervjuer med erfarna lärare i grundskolan, gjorda under våren 2007. Lärarna har det gemensamt att de har arbetat i grundskolans kärnverksamhet, med andra ord ”klassundervisning”, i minst 25 år. De har alla erfarenheter av förändringar i termer av decentralisering, professionalisering, målstyrning etc. Syftet med projektet är att studera hur de intervjuade lärarna säger sig kunna realisera sina professionella ambitioner under de arbetsvillkor som drivits fram av olika reformer och omstrukturering. Hur hanteras intentioner och villkor? Vilka processer eller politiska teknologier’ framträder och vilka marginaliseras?

Länk till Lärararbetets villkor - hur erfarna lärare ser på arbetets förändringar och nya villkor