Huvudmeny

MedTech West

Diarienummer

87-09-62

Startdatum

2008-12-10

Slutdatum

2014-12-31

MedTech Wests uppgift är att få akademi, vård och industri att arbeta närmare tillsammans inom området medicinteknisk forskning. Målet är att öka kvaliteten på och volymen av medicinsk forskningssamverkan i Västsverige mellan dessa tre grupper.

MedTech West ska också verka för att ny kunskap och teknik nyttiggörs i vården och samverka med lokala innovationsaktörer och -system i syte att främja nyföretagande och kommersialisering.

Över tid ska organisationen utvecklas till en dynamisk, internationellt konkurrenskraftig plattform och nätverk där instensiv samverkan sker mellan de tre intressegrupperna.

MedTech West har etablerats av följande fem parter:

  • Chalmers Tekniska högskola
  • Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
  • Högskolan i Borås
  • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Länk till MedTech West