Huvudmeny

Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning

Startdatum

2009-10-23

Slutdatum

2013-12-31

Bilder och modeller för att underlätta lärande är sedan lång tid tillbaka en del av skolans vardag.

Skolplanscher från förra seklets början är idag kuriosa, som säljs på auktioner. Äldre mekaniska modeller från skolornas materialrum, till exempel av jorden i sin omloppsbana runt solen och med månen kretsande runt jorden, visas upp som historiska museiföremål. I dagens undervisning förekommer moderna varianter på i grunden samma pedagogiska idé -- att underlätta lärande med stöttande, visuella och interaktiva hjälpmedel... -->Se webbplats.

Länk till Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning

Finansiärer