Huvudmeny

Program för europeisk hamnsäkerhetspersonal - METPROM

Diarienummer

FO2012/7

Startdatum

2012-11-01

Slutdatum

2014-12-31

Syftet med projektet "METPROM" är att utveckla ett utbildningsprogram för hamnsäkerhet. Det är ett europeiskt samarbetsprojekt inom Leonardo da Vinci-initiativet, med deltagande från Sverige, Belgien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland.

Länk till Program för europeisk hamnsäkerhetspersonal - METPROM

Projektledare

  • Assistant Professor Dr. Taner Albayrak, Piri Reis University

Forskare