Huvudmeny

Samarbete för innovationer mellan Nigeria och Sverige

Startdatum

2016-04-01

Slutdatum

2019-04-30

Syftet med projektet är att se om det finns potential för Sverige och Nigeria, att genom samarbete, skapa innovationer för Nigeria.

Möjligheten beror, bland annat, på vilka behov som finns i Nigeria, den politiska viljan att genomföra ändringar i Nigeria, och vilka kompletterande kompetenser som finns i Nigeria och Sverige. En lyckad implementering av eventuella innovationer kommer att bero på, bland annat, om relevanta strategier och affärsmodeller utvecklas.

Fokus ligger på utveckling av avfallshanteringssystemet i Nigeria.

Högskolan i Borås och RISE, Research Institute of Sweden är två av de partners som ingår i projektet.