Huvudmeny

Stereotyper, naiva teorier, kulturella normer och deras potentiella och aktuella effekter på meta-kognition och deras skolprestation

Startdatum

2007-01-01

Slutdatum

2010-12-31

1981 föreslog Gymnasieutredningen en gymnasieskola som var oberoende av social-bakgrund och kön och attraktivare för alla kategorier av elever. Val i grundskolan skulle inte stänga dörrar till ett livslångt lärande och starka gränser mellan praktiska och teoretiska utbildningar skulle suddas ut.

1991 kom två regeringspropositioner på dessa grundidéer. Men den öppenhet, jämlikhet och likvärdighet som förutsågs har uteblivit. Enligt tidigare forskning har kulturella teorier; ibland kallas dessa för naiva teorier; om elever och deras begåvning och förmågor intervenerat i bedömningssituationer och påverkat undervisning, bedömning av elever och även elevernas självkoncept och kognitiva prestationer, för att opponera mot måluppfyllelsen... --> Se webbplats.

Länk till Stereotyper, naiva teorier, kulturella normer och deras potentiella och aktuella effekter på meta-kognition och deras skolprestation

Finansiärer