Huvudmeny

Textil armering av massivträ - Programmet FoU-kortet

Diarienummer

FO2013/97

Startdatum

2012-01-12

Slutdatum

2013-01-31

Målet med projektet är att optimisera en massivträkomponent för att uppnå ökad stabilitet i en byggnad när den utsätts för horisontella krafter. t.ex vid jordbävning.

Om massivträkomponenten förstärks kan dess vikt minskas och transport och monteringskostander minskas.

En protoyp  av en modifierad skiva i massivträ förstärkt med textilt material ska tas fram. Den modivierade skivan ska sedan provas för horisonella krafter.

Projektet genomförs i samarbete med Fristad Bygg AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Slutrapport: Fiberförstärkt massivträ

Projektledare

  • Peter Serrander, Fristad Bygg AB

Forskare