Huvudmeny

Textilreaktorer i Vietnam

Diarienummer

FO2014/13

Startdatum

2013-06-01

Slutdatum

2015-06-30

Projektet avser att genomföra och planera en satsning av biogasproduktion av slam från vattenreningsverk med textila biogasreaktorer i Vietnam.

Projektet är en förstudie som genomförs av Högskolan i Borås på uppdrag av FOV Fabrics AB.

Projektet handlar om fastställande av arbets- och analysmetod, handledning av personal från Saigon University i analysarbete och genomförande, verifiering och säkerställande av analysarbete och arbetsmetod samt verifiering och säkerställande av analysresultat. Förslag på hur kommersialisering av produkter inom ett givet kundsegment tas avslutningsvis fram.

Finansiärer

Samarbetspartner