Huvudmeny

Tidig vård av patienter med misstänkt stroke

Startdatum

2010-01-15

Projektet undersöker hela vårdkedjan stroke i Västra Götaland från det att patienten eller någon annan larmar till utskrivning från sjukhuset. Syftet har varit att identifiera svaga länkar i kedjan, för att sedan kunna hitta vägar att förbättra och förkorta tiden.

Studien kartlägger misstänkta strokepatienter vid SU, SÄS och NU. Den retrosepktivt genomförda datainsamlingen inbegriper både Ambulink och Mellior och omfattar ca 1 300 patienter som fick slutdiagnosen stroke.