Huvudmeny

Val och utformning av arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustri – Orsaker och konsekvenser

Startdatum

2008-01-01

Slutdatum

2011-12-31

Forskningsprojektets övergripande syfte är att belysa utvecklingen inom svensk tillverkningsindustri de senaste tio åren när det gäller val av arbetsorganisation och utformning av produktionssystem.

Konsekvenserna för arbetsinnehåll och arbetsförhållanden för dem som arbetar i skilda slags produktionssystem kommer att klarläggas. Detta gäller såväl kollektivanställda, sysselsatta med produktionsarbete, som tjänstemän som arbetar i direkt anslutning till produktionsarbetet.

Projektledare

  • Tomas Engström, Chalmers Tekniska Högskola och Bo Blomqvist, Chalmers Tekniska Högskola

Forskare