Huvudmeny

AstraZeneca

Beskrivning

AstraZeneca är ett av mycket få renodlade bioläkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt, utveckling i tidig och sen fas, till tillverkning och distribution samt den globala kommersialiseringen för primär- och specialistvård av läkemedel som kan förändra liv.

Länk till AstraZeneca

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt