Huvudmeny

KTH

Beskrivning

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering.

Länk till KTH

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt