Huvudmeny

Utbildning på forskarnivå

Har du läst några år på högskolan, hittat ett ämne som du brinner för och vill ta reda på mer om? Då kan forskarutbildningen vara något för dig.

107 personer bedrev forskarstudier vid Högskolan i Borås under 2015

23 disputationer genomfördes 2015

Högskolan i Borås är ett av endast fyra lärosäten i Sverige som har forskarrättigheter inom konstnärligt område

Forskarutbildningen är en viktig del i högskolans uppdrag och ansvar, och som doktorand är du en betydelsefull del av forskningen vid Högskolan i Borås.

Forskarutbildning kan erbjudas vid högskolans olika forskningsområden. Högskolan har rätt att anta och examinera inom följande områden:

Inom handel och IT samt pedagogik har Högskolan i Borås inte egna examensrättigheter. Här bedrivs utbildning på forskarnivå i samarbete med andra lärosäten.