Huvudmeny

Ämnen på forskarnivå

Högskolan i Borås bedriver i nuläget forskarutbildning inom sex olika forskarutbildningsämnen fördelat på fyra forskningsområden.

  • Biblioteks- och Informationsvetenskap
  • Resursåtervinning
  • Vårdvetenskap
  • Design
  • Textil materialteknik
  • Textilt management

Mer information om de olika ämnena, dess organisation samt projekt hittas under respektive ämnes undersida.