Huvudmeny

Pågående doktorandprojekt

Här finner du listan över pågående doktorandprojekt inom vårdvetenskap.

Doktorand Huvudhandledare Arbetstitel Planerat disputationsår
Gabriella Norberg Boysen Birgitta Wireklint Sundström Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan - Ändamålsenlig vård för patienter med primärvårdsbehov 2017
Åsa Israelsson-Skogsberg Berit Lindahl Barn och ungdomar med hemventilatorbehanling – upplevelser av dagligt liv inkluderande ett familj- och närståendeperspektiv (Children and young people living with home mechanical ventilation – experiences of daily life including a family- and close related perspective) 2020
Anna Råberus Annelie Sundler Mänskliga rättigheter utifrån patientanmälningarna i Västra Götalandsregionen 2020
Fredrika Sundberg Berit Lindahl Evidence-based design in an intensive care unit - a caring and safe environment? 2020
Maria Lundvall Gunilla Carlsson Vårdande och lärande samtal som kan stärka och stödja hälsoprocesser hos unga vuxna som upplever existentiell problematik 2020
Agnes Olander Annelie Sundler Sepsis from different clinical Perspectives – Experience-based Triggers for Suspicion of Sepsis 2020
Aleksandra Jarling Lotta Dalheim Englund Vård av äldre människor med multisjuklighet 2020
Anders Sterner Maria Nyström Simulation – an educational method of profound learning in complex care situations 2020
Jonas Karlsson Isabell Fridh Interhospitala överföringar inom intensivvård (Inter-hospital transfers in intensive care) 2020
Ulf Andersson
Birgitta Wireklint Sundström
Bedömning och beslutsfattande i ambulanssjukvård
2022
Maria Claesson
Karin Josefsson
Patientnära ledarskap
2022
Ann-Cathrine From
Berit Lindahl
Patienters upplevelser och erfarenheter av komfort inom det perioperativa vårdandet
2022
Tanja Gustafsson
Annelie Sundler
Kommunikation och samtal vid vård av äldre i hemmet
2022
Wivica Kauppi
Christer Axelsson
Tidig bedömning av och kliniskt utfall för patient med andningsbesvär inom ambulanssjukvård

2022
Ida Kleye
Annelie Sundler
Lindrande interventioner i vården utifrån barn och ungdomars erfarenheter
2022
Malin Östman
Annelie Sundler
Betydelsen av kontinuitet vid kronisk hjärtsvikt- erfarenheter från patienter, närstående och sjuksköterskor
2020
Malin Jakobsson
Karin Josefsson
Ungdomar och sömn
2022