Huvudmeny

Pågående doktorandprojekt

Här finner du listan över pågående doktorandprojekt inom vårdvetenskap.

Doktorand, huvudhandledare, arbetstitel, planerat disputationsår