Huvudmeny

Angela Bång

Docent
Universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik
Rumsnummer: e703
Telefonnummer: 033-435 4783
Mobilnummer: 0703-385658
E-post: angela.bang@hb.se
Signatur: ABA
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2016-08-23