Huvudmeny

Annika Gunnarsson

Systemadministratör
Verksamhetsstöd
Utbildningsstöd

Rumsnummer: U403/E419
Telefonnummer: 033-435 4321
Mobilnummer: 0704-321979
E-post: annika.gunnarsson@hb.se
Signatur: AC

Uppdaterad : 2017-11-21