Huvudmeny

Ann-Charlotte (Lotta) Dalheim Englund

Universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa
Akademichef vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Rumsnummer: D710
Telefonnummer: 033-435 4759
Mobilnummer: 0731-513946
E-post: lotta.englund@hb.se
Signatur: ADE
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2016-10-10