Huvudmeny

Alen Doracic

Studierektor
Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C402
Telefonnummer: 033-435 4081
Mobilnummer: 0734-359402
E-post: alen.doracic@hb.se
Signatur: ADO

Uppdaterad : 2016-08-29