Huvudmeny

Alen Doracic

Studierektor
Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: C402
Telefonnummer: 033-435 4081
Mobilnummer: 0734-359402
E-post: alen.doracic@hb.se
Signatur: ADO

Uppdaterad : 2017-01-10