Huvudmeny

Åsa Dryselius

Jurist vid Verksamhetsstöd, Stab, verksamhetsstöd
Rumsnummer: A703
Telefonnummer: 033-435 4137
Mobilnummer: 0709-451780
E-post: asa.dryselius@hb.se
Signatur: ADR

Uppdaterad : 2016-03-21