Huvudmeny

Agneta Hultstrand

Universitetsadjunkt vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Rumsnummer: D811
Telefonnummer: 033-435 4660
E-post: agneta.hultstrand@hb.se
Signatur: AGH

Uppdaterad : 2016-03-21