Huvudmeny

Ahmad Rahimpour

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Rumsnummer: D310
E-post: ahmad.rahimpour@hb.se
Signatur: AHRA

Uppdaterad : 2016-11-17