Huvudmeny

Anna Hampson Lundh

Universitetslektor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5991

Mobilnummer: 0733-949268

E-post: anna.hampson_lundh@hb.se

Rumsnummer: D306C

Signatur: ALU

Till forskarens profilsida