Huvudmeny

Andreas Chatzopoulos

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: D504
Telefonnummer: 033-435 4427
E-post: andreas.chatzopoulos@hb.se
Signatur: ANCH

Uppdaterad : 2017-07-30