Huvudmeny

Andreas Chatzopoulos

Universitetsadjunkt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4427

E-post: andreas.chatzopoulos@hb.se

Rumsnummer: D504

Signatur: ANCH