Huvudmeny

Andreas Chatzopoulos

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C412
Telefonnummer: 033-435 4427
E-post: andreas.chatzopoulos@hb.se
Signatur: ANCH

Uppdaterad : 2016-03-21