Huvudmeny

Annie Klasén

Kommunikatör
Verksamhetsstöd
Kommunikation

Kommunikatör
Verksamhetsstöd
Kommunikation

Rumsnummer: U408/E802
Telefonnummer: 033-435 4330
Mobilnummer: 0701-000874
E-post: annie.klasen@hb.se
Signatur: ANKL

Uppdaterad : 2017-09-27