Huvudmeny

Annemaree Lloyd

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Professor
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: C526
Telefonnummer: 033-435 4285
E-post: annemaree.lloyd@hb.se
Signatur: ANLL
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2016-10-17