Huvudmeny

Anders Nylund

Universitetslektor
Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för ingenjörsvetenskap

Kvalitetssamordnare
Verksamhetsstöd
Utbildningsstöd

Rumsnummer: D603
Telefonnummer: 033-435 4613
Mobilnummer: 0732-305924
E-post: anders.nylund@hb.se
Signatur: ANY

Uppdaterad : 2017-08-18