Huvudmeny

Arja Mäntykangas

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C301
Telefonnummer: 033-435 4117
E-post: arja.mantykangas@hb.se
Signatur: ARM

Uppdaterad : 2016-04-21