Huvudmeny

Åsa Söderlind

Studierektor

Universitetslektor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4402

Mobilnummer: 0701-914813

E-post: asa.soderlind@hb.se

Rumsnummer: C424

Signatur: ASA

Till forskarens profilsida