Huvudmeny

Åsa Larsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa

Universitetsadjunkt
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa

Rumsnummer: E734
Telefonnummer: 033-435 4728
E-post: asa.larsson@hb.se
Signatur: ASL

Uppdaterad : 2017-07-18