Huvudmeny

Arne Udén

Supporttekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B704
Telefonnummer: 033-435 4698
Mobilnummer: 0708-174688
E-post: arne.uden@hb.se
Signatur: AUD

Uppdaterad : 2017-10-18