Huvudmeny

Aysin Dural Erem

Postdoktor vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för textilteknologi
Rumsnummer: S434
Telefonnummer: 033-435 4275
E-post: aysin.dural_erem@hb.se
Signatur: AYDU

Uppdaterad : 2016-03-21