Huvudmeny

Christina Adlerborn

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för förskollärarutbildning
Rumsnummer: B516
Telefonnummer: 033-435 4542
E-post: christina.adlerborn@hb.se
Signatur: CHAD

Uppdaterad : 2016-03-21