Huvudmeny

Claes Lennartsson

Sektionschef
Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C401
Telefonnummer: 033-435 4425
Mobilnummer: 0701-836725
E-post: claes.lennartsson@hb.se
Signatur: CLE

Uppdaterad : 2016-03-23