Huvudmeny

Christina Svensson

Universitetsadjunkt vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för textilteknologi
Rumsnummer: U302
Telefonnummer: 033-435 4161
E-post: christina.svensson@hb.se
Signatur: CSV

Uppdaterad : 2016-10-23