Huvudmeny

Christer Wede

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Rumsnummer: B606
Telefonnummer: 033-435 5902
Mobilnummer: 0705-558269
E-post: christer.wede@hb.se
Signatur: CWE

Uppdaterad : 2017-01-10