Huvudmeny

Dan Åkesson

Docent
Studierektor
Universitetslektor vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Rumsnummer: E811
Telefonnummer: 033-435 4631
E-post: dan.akesson@hb.se
Signatur: DAK
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2016-09-01