Huvudmeny

Dan Åkesson

Docent

Studierektor

Universitetslektor

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4631

E-post: dan.akesson@hb.se

Rumsnummer: E811

Signatur: DAK

Till forskarens profilsida