Huvudmeny

David Gunnarsson Lorentzen

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: D414
Telefonnummer: 033-435 4087
Mobilnummer: 0703-220573
E-post: david.gunnarsson_lorentzen@hb.se
Signatur: DGU
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2016-11-30