Huvudmeny

David Gunnarsson Lorentzen

Universitetslektor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4087

Mobilnummer: 0703-220573

E-post: david.gunnarsson_lorentzen@hb.se

Rumsnummer: D414

Signatur: DGU

Till forskarens profilsida