Huvudmeny

Daniel Hjelmgren

Docent

Studierektor

Universitetslektor

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4145

Mobilnummer: 0706-879133

E-post: daniel.hjelmgren@hb.se

Rumsnummer: L404

Signatur: DHJ

Till forskarens profilsida