Huvudmeny

Emma Almingefeldt

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för lärarutbildning
Rumsnummer: B502
Telefonnummer: 033-435 4292
E-post: emma.almingefeldt@hb.se
Signatur: EMAL

Uppdaterad : 2016-03-21