Huvudmeny

Felipe Stori Jorge

Doktorand

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5903

Mobilnummer: 0737236424

E-post: felipe.stori_jorge@hb.se

Rumsnummer: D628

Signatur: FEST