Huvudmeny

Göran Golcher

Systemutvecklare
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B720
Telefonnummer: 033-435 4364
E-post: goran.golcher@hb.se
Signatur: GGO

Uppdaterad : 2017-06-05