Huvudmeny

Gullvor Elf

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rumsnummer: C316
Telefonnummer: 033-435 4294
Mobilnummer: 0701-062478
E-post: gullvor.elf@hb.se
Signatur: GUEL

Uppdaterad : 2016-08-19