Huvudmeny

Mikael Hansson

Tekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B318
Telefonnummer: 033-435 4412
Mobilnummer: 0733-970072
E-post: mikael.hansson@hb.se
Signatur: HAN

Uppdaterad : 2016-03-21