Huvudmeny

Henrik Kronander

Systemtekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B716
Telefonnummer: 033-435 4658
Mobilnummer: 0733-530028
E-post: henrik.kronander@hb.se
Signatur: HK

Uppdaterad : 2017-01-10